schuttevear1 schuttevear2 schuttevear3 schuttevear4

Muurankers Rijksmuseum Amsterdam

Het uitnemen, restaureren, completeren, conserveren en terugplaatsen van 82 stuks smeedijzeren gevelankers voor de Villa en de Teekenschool van het Rijksmuseum te Amsterdam (opdrachtgever Koninklijke Woudenberg). In het werk werden voor het uitnemen de ankers en knopen voorzien van een merk, vervolgens werd de knoop aan de voorkant op twee plaatsen doorgeslepen en uitgenomen. De geschoopeerde noodankers zijn vervolgens in de knoop gelast (# 30). Na verwijderen van de noodankers werd de knoop geconserveerd door middel van handmatig ontroesten tot St. 2,5 en het aanbrengen van een 2k epoxyprimer in 2 lagen en eenaflaklaag aan de binnenzijde.. Hierna zijn de sierankers teruggeplaatst, de knoop hersteld(lassen) en de buitenkant van de knoop geconserveerd. In de werkplaats zijn de sierankers gedemonteerd en ter beoordeling gestraald. De ontbrekende / slechte delen zijn vernieuwd of uitgevuld. Alvorens de ankers opnieuw samen te stellen zijn alle losse onderdelen separaat gestraald en geschoopeerd. Na het samenstellen werden de nog niet behandelde delen (lassen e.d.) tenslotte gestraald en geschoopeerd om de conservering te completeren. Ter plaatse van de knoop is een extra zinklaag aangebracht voor het bereiken van een maximale bescherming van de contactvlakken. Lilian Fopma

Copyright ©2012 by Lilian Fopma - All Rights Reserved