Copyright beleid

©2012 Lilian Fopma, Harlingen

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Als gebruiker mag u de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken.

Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op www.fopma.nl, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge van Europese richtlijnen inzake de rechtsbescherming van databanken, berust bij de uitgever. Voor informatie over licentie van de content van deze site, neem contact op met de uitgever via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Copyright ©2012 by Lilian Fopma - All Rights Reserved