2013 01

"Crisis betekent alleen maar dat wat al bestond, nu niet meer werkt.
Crisis is een confrontatie die je een stap terug zet en je dwingt iets anders te bedenken, iets nieuws, een nieuwe stap" (Loesje).

Copyright ©2012 by Lilian Fopma - All Rights Reserved