Restaureren van ijzerwerken

Het verdient de voorkeur het ijzerwerk in de werkplaats te restaureren. Onder ideale omstandigheden kan dan gebruik worden gemaakt van de technieken die tot onze beschikking staan, onder andere: smeden, lassen, (hard)solderen, richten, restaureren en als het echt niet anders kan: vernieuwen. Lilian Fopma

Copyright ©2012 by Lilian Fopma - All Rights Reserved